Τομείς Δραστηριότητας – Δικηγορικό Γραφείο Χρυσοστόμου

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 • Σύσταση, λειτουργία και τροποποίηση εμπορικών εταιριών
 • Ίδρυση υποκαταστημάτων
 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Αστική εταιρία και ΜΚΟ
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις
 • Πτώχευση
 • Ανταγωνισμός
 • Φορολογικά θέματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Αποδοχή Κληρονομίας
 • Κληρονομητήριο
 • Διεκδίκηση Κληρονομίας
 • Νόμιμη Μοίρα
 • Προσβολή Διαθήκης
 • Φορολογικά ζητήματα κληρονομιών
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΤΡΟΧΑΙΑ
 • Αγωγές αποζημίωσης
 • Ποινική ευθύνη
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάλυψη όλου του φάσματος του ποινικού δικαίου.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Ίδρυση, Λειτουργία αθλητικών Σωματείων
 • Ειδική αθλητική Αναγνώριση
 • Αθλητικό μάρκετινγκ Σωματείων
 • Συμβάσεις Χορηγιών
GOLDEN VISA GREEK PROGRAM
 • Investment in real estate from 250.000 euros
 • Full family residency
 • EU Schengen Visa travel
ΔΙΚΑΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 • Ηλεκτρονική υπογραφή
 • Πώληση εξ’ αποστάσεως
 • Προσωπικά δεδομένα
 • Πνευματικά δικαιώματα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Διεθνές εμπόριο και επενδύσεις
ΑΚΙΝΗΤΑ / ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
 • Αγοραπωλησίες
 • Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας
 • Διεκδικήσεις
 • Επαγγελματικές μισθώσεις και μισθώσεις κατοικίας
 • Φορολογία ακινήτων
 • Κτηματολόγιο
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Διαζύγιο
 • Περιουσιακές σχέσεις συζύγων
 • Διατροφή, Επιμέλεια, Επικοινωνία Τέκνων
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Επίλυση διαφορών
 • Κοινωνική ασφάλιση
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
 • Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων
 • Εμπορικό Σήμα
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
 • Άδεια παραμονής
 • Πολιτικό άσυλο
 • Ελληνική ιθαγένεια.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων
 • Δίκαιο ανταγωνισμού
 • Εκπροσώπηση στις υπηρεσίες της ΕΕ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
 • Ακίνητα
 • Κληρονομιές
 • Φορολογία
 • Εκπροσώπηση
ΒΕΛΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Εμπορικό
 • Αστικό
 • Ποινικό

Linked in