Δικηγορικό Γραφείο Χρυσοστόμου και Συνεργατών

Το Δικηγορικό Γραφείο Χρυσοστόμου λειτουργεί από το 1996 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα ενώ διαθέτει γραφείο στις Βρυξέλλες.

Το Δικηγορικό Γραφείο παρέχει εξειδικευμένες και άρτιες νομικές υπηρεσίες:

 • σε δικαστικό επίπεδο,
 • σε επίπεδο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αλλά και
 • συμβουλευτικής δικηγορίας,

τόσο στην Ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πελατών, σε στενή συνεργασία και σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους.

Στόχος μας είναι η παροχή νομικών συμβουλών για τις πάσης φύσεως επιχειρηματικές και μη δραστηριότητες και θέματα είτε ιδιωτών, είτε επιχειρήσεων καθώς και η ουσιαστική επίλυση των διαφορών με γνώμονα τη  διασφάλιση των συμφερόντων αυτών.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 • Σύσταση, λειτουργία και τροποποίηση εμπορικών εταιριών
 • Ίδρυση υποκαταστημάτων
 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Αστική εταιρία και ΜΚΟ
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις
 • Πτώχευση
 • Ανταγωνισμός
 • Φορολογικά θέματα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Αποδοχή Κληρονομίας
 • Κληρονομητήριο
 • Διεκδίκηση Κληρονομίας
 • Νόμιμη Μοίρα
 • Προσβολή Διαθήκης
 • Φορολογικά ζητήματα κληρονομιών
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΤΡΟΧΑΙΑ
 • Αγωγές αποζημίωσης
 • Ποινική ευθύνη
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάλυψη όλου του φάσματος του ποινικού δικαίου.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Ίδρυση, Λειτουργία αθλητικών Σωματείων
 • Ειδική αθλητική Αναγνώριση
 • Αθλητικό μάρκετινγκ Σωματείων
 • Συμβάσεις Χορηγιών
GOLDEN VISA GREEK PROGRAM
 • Investment in real estate from 250.000 euros
 • Full family residency
 • EU Schengen Visa travel
ΔΙΚΑΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 • Ηλεκτρονική υπογραφή
 • Πώληση εξ’ αποστάσεως
 • Προσωπικά δεδομένα
 • Πνευματικά δικαιώματα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Διεθνές εμπόριο και επενδύσεις
ΑΚΙΝΗΤΑ / ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
 • Αγοραπωλησίες
 • Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας
 • Διεκδικήσεις
 • Επαγγελματικές μισθώσεις και μισθώσεις κατοικίας
 • Φορολογία ακινήτων
 • Κτηματολόγιο
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Διαζύγιο
 • Περιουσιακές σχέσεις συζύγων
 • Διατροφή, Επιμέλεια, Επικοινωνία Τέκνων
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Επίλυση διαφορών
 • Κοινωνική ασφάλιση
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
 • Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων
 • Εμπορικό Σήμα
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
 • Άδεια παραμονής
 • Πολιτικό άσυλο
 • Ελληνική ιθαγένεια.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων
 • Δίκαιο ανταγωνισμού
 • Εκπροσώπηση στις υπηρεσίες της ΕΕ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
 • Ακίνητα
 • Κληρονομιές
 • Φορολογία
 • Εκπροσώπηση
ΒΕΛΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Εμπορικό
 • Αστικό
 • Ποινικό

Linked in